Liikenneturvallisuus: Yhdessä kohti nolla onnettomuutta

Liikenneturvallisuus on meistä kaikista yhteinen asia. Se koskee kaikkia tienkäyttäjiä – autoilijoita, pyöräilijöitä, mopoilijoita, jalankulkijoita ja joukkoliikenteen matkustajia. Liikenneturvallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii yhteistyötä ja vastuullisuutta kaikilta.

Suomessa liikenneturvallisuus on parantunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Vuonna 2023 liikenteessä kuoli 164 ihmistä, mikä on ennätysalhainen luku. Tämä on seurausta monista tekijöistä, kuten liikenneteknologian kehityksestä, tieturvallisuuden parantamisesta ja asennemuutoksesta.

On kuitenkin vielä paljon tehtävää. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten:

  • Ihmistekijä: Inhimilliset virheet, kuten ylinopeus, väsymys ja rattijuopumus, ovat edelleen yleisimpiä onnettomuuksien syitä.
  • Ajoneuvot: Tekniset viat ja vanhentuneet ajoneuvot voivat myös osaltaan lisätä onnettomuusriskiä.
  • Liikenneväylät: Liikenneväylien kunto ja suunnittelu vaikuttavat osaltaan liikenneturvallisuuteen.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on olemassa useita toimenpiteitä, joita voidaan tehdä:

  • Liikenneturvallisuustyö: Viranomaiset, järjestöt ja yritykset tekevät paljon työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tähän työhön kuuluu mm. kampanjoita, koulutusta ja valvontaa.
  • Teknologian hyödyntäminen: Liikenneteknologia kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseen. Esimerkiksi kelikamerat auttavat autoilijoita saamaan tietoa tienpinnan olosuhteista ja liikennetilanteesta.
  • Asennemuutos: Liikenneturvallisuus on meistä kaikista yhteinen asia. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen noudattamalla liikennesääntöjä ja olemalla vastuullinen tienkäyttäjä.

Yhdessä voimme tehdä liikenteestä turvallisempaa kaikille.

Lisätietoa:

Muista: Noudattamalla liikennesääntöjä ja olemalla vastuullinen tienkäyttäjä voit osaltaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Yhdessä kohti nolla onnettomuutta!