Varainsiirtovero: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan, kun omistusoikeus kiinteistöön, asunto-osakkeeseen tai muuhun arvopaperiin siirtyy. Se on yksi Suomen merkittävimmistä verotuloista. Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää varainsiirtoverosta:

Mitä varainsiirtoverolla verotetaan?

Varainsiirtoverolla verotetaan vastikkeellisia omistusoikeuden siirtoja. Tämä tarkoittaa, että veroa maksetaan, kun kiinteistö, asunto-osake tai muu arvopaperi myydään tai lahjoitetaan. Veron määrää ei lasketa lahjan arvon perusteella, vaan vastikkeen eli kauppahinnan perusteella.

Varainsiirtoveron suuruus

Varainsiirtoveron suuruus riippuu kohteesta ja ostajan asuinpaikasta:

  • Kiinteistöt: 4% kauppahinnasta
  • Asunto-osakkeet: 2% kauppahinnasta
  • Muut arvopaperit: 1,6% kauppahinnasta

Ensiasunnon verovapaus

Ensiasunnon ostajat ovat oikeutettuja varainsiirtoveron vapautukseen tietyissä ehdoissa. Vapautus koskee enintään 400 000 euron kauppahintaista asuntoa.

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen

Varainsiirtoveroilmoitus ja veron maksu tapahtuvat sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Ilmoitus on tehtävä 60 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Varainsiirtoveron kiertäminen

Varainsiirtoveron kiertäminen on laitonta. Yleisimpiä kiertoyrityksiä ovat mm. alihintaiset kaupat ja lahjoitukset.

Varainsiirtoveron alentaminen

Hallitus on esittänyt varainsiirtoveron alentamista. Kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskisi 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Varainsiirtoveron vaikutus asuntomarkkinoihin

Varainsiirtoveron alentamisen odotetaan piristävän asuntomarkkinoita. Se voi johtaa hintojen nousuun ja lisääntyneeseen kaupankäyntiin.