Uusi luottorekisteri: Uusi askel kohti vastuullista luotonantoa

Positiivinen luottorekisteri on uusi, 1.4.2024 käyttöön otettu rekisteri, johon kerätään tietoa yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tarkoituksena on parantaa luotonannon läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä helpottaa kuluttajien lainaneuvotteluja.

Rekisterin hyödyt:

  • Parempi maksukyvyn arviointi: Rekisteri antaa luotonantajille kattavamman kuvan kuluttajan maksukyvystä, mikä mahdollistaa vastuullisemman luotonannon.
  • Helpommat lainaneuvottelut: Kuluttajat voivat antaa luvan luotonantajalle tarkastella rekisteritietojaan, mikä helpottaa lainatarjousten vertailua ja neuvotteluja.
  • Vähemmän ylivelkaantumista: Rekisterin toivotaan auttavan ehkäisemään ylivelkaantumista, sillä se antaa kuluttajille paremman ymmärryksen omasta taloudellisesta tilanteestaan.

Rekisteri toteutetaan kahdessa vaiheessa

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa tietoja 1.2.2024 alkaen ja hakea tietoja 1.4.2024 alkaen.

Toisessa vaiheessa 1.12.2025 luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen.

Miten rekisteri toimii?

Positiivinen luottorekisteriä ylläpitää Verohallinto. Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tietoja myöntämistään lainoista ja luotoista. Rekisteriin tallennetaan mm. seuraavat tiedot:

  • Lainan/luoton tyyppi
  • Lainan/luoton määrä
  • Lainan/luoton takaisinmaksuaika
  • Lainan/luoton korko
  • Tiedot mahdollisista maksuviivästyksistä

Tietojen käyttö:

Luotonantajat voivat hakea rekisteristä tietoja kuluttajien luotoista ja tuloista luvanvaraisesti. Kuluttajat voivat itse tarkastella omia tietojaan rekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Positiivisen luottorekisterin vaikutukset:

Positiivisen luottorekisterin odotetaan parantavan luotonannon vastuullisuutta ja edistävän taloudellista vakautta. Rekisterin vaikutuksia tullaan seuraamaan tarkasti ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoa:

Lisätietoa positiivisesta luottorekisteristä löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/positiivinenluottotietorekisteri/