Perintövero ja miten se oikein lasketaan?

Perintövero on vero, jota perillinen maksaa perinnöstä saamastaan osuudesta. Veron suuruus riippuu perinnön arvosta, perillisen sukulaisuussuhteesta perinnönjättäjään ja perinnönjättäjän kuolinvuodesta.

Tässä artikkelissa kerromme, miten perintövero lasketaan ja mitä tulee ottaa huomioon perintöveroa laskiessa.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä lasketaan seuraavasti:

  1. Perinnön arvo: Ensin lasketaan perinnön arvo. Perinnön arvoon lasketaan kaikki perinnönjättäjän varat, kuten kiinteistöt, osakkeet, rahavarat ja velat.
  2. Vähennykset: Perinnön arvosta vähennetään tietyt vähennykset, kuten hautauskulut ja velat.
  3. Perintöveroluokka: Perinnönjättäjä ja perillinen sijoitetaan perintöveroluokkaan heidän sukulaisuussuhteensa perusteella. Perintöveroluokkia on I-III.
  4. Veroprosentti: Perintöveron määrä riippuu perintöveroluokasta ja perinnön arvosta. Veroprosentti on progressiivinen, eli se nousee perinnön arvon kasvaessa.

Esimerkki:

Perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2024 ja perinnön arvo on 100 000 euroa. Perillinen on perinnönjättäjän lapsi ja kuuluu perintöveroluokkaan I. Perinnön arvosta vähennetään hautauskulut 5 000 euroa. Verotettava perintö on siis 95 000 euroa. Perintöveron määrä on 10 000 euroa.

Perintöverolaskuri

Perintöveron määrää voi arvioida Verohallinnon perintöverolaskurilla. Laskurilla voi laskea perintöveron määrän eri perintöveroluokissa ja perinnön arvoissa.

Perintöverolaskuri löytyy verohallinnon sivuilta.

Vinkkejä perintöveron minimointiin

Perintöveroa voi minimoida monin tavoin. Seuraavassa on muutamia vinkkejä:

  • Lahjat: Lahjat, jotka perinnönjättäjä on antanut perilliselle enintään 3 vuotta ennen kuolemaansa, lasketaan perintöveron määrää laskettaessa mukaan perintöön. Lahjoittamalla omaisuutta jo eläessään voi perinnönjättäjä pienentää perinnönjättäjän kuoleman jälkeen periytyvän omaisuuden arvoa ja siten myös perintöveroa.
  • Testamentti: Testamentilla voi ohjata omaisuuden periytymään haluamallaan tavalla. Testamentti voi auttaa minimoimaan perintöveroa esimerkiksi ohjaamalla omaisuuden verovapaasti perinnönjättäjän puolison tai rintaperillisten lapsille.
  • Henkivakuutus: Henkivakuutus voi olla keino varautua perintöveron maksamiseen. Henkivakuutuksen edunsaaja saa vakuutussumman verovapaasti, joten vakuutussummaa voidaan käyttää perintöveron maksamiseen.

Muuta huomioitavaa

Perintöveron lisäksi perinnönjättäjän kuolemaan liittyy muitakin juridisia ja taloudellisia asioita, jotka tulee hoitaa. Näitä ovat esimerkiksi perunkirjoitus ja perinnönjako.

On tärkeää perehtyä perintöoikeuteen ja perintöverotukseen hyvissä ajoin ennen perinnönjättäjän kuolemaa. Näin voi varmistaa, että perintöverotus tulee hoidettua oikein ja perintövero minimoidaan.

Lisätietoa perintöverotuksesta: